• „Technika nauki”

  Szanowni Państwo,
  miło mi poinformować, że dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.
  Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem. 
  Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl
  Zachęcam Państwa do zapoznania się z cyklem „Techniki nauki”. Proszę również o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom. 
  Jestem przekonany, że nowy materiał edukacyjny TVP będzie wsparciem dla młodych ludzi w ich samodzielnej nauce.
  Z wyrazami szacunku
  Przemysław Czarnek
  Minister Edukacji i Nauki

 • podziękowanie

  Podziękowanie za wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Szkoła do hymnu".

  dyplom dla szkoły

 • 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

  Montaż słowno muzyczny przygotowany przez uczniów kl. VIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie pod kierunkiem p. E. Berej i wych. A. Kuty.

 • #SzkołaDoHymnu

  W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości nasza szkoła weźmie udział w kolejnej edycji akcji MEN i odśpiewa „Mazurek Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii odbędzie się wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie za pomocą komunikatorów (zaśpiewamy hymn on-line na Teamsach).

  Hymn Polski w wykonaniu artystów i uczniów SP

  szanuj, kochaj, chroń

 • potwierdzenie udziału w akcji "Tydzień kodowania"

 • nauczanie zdalne w SP im. Jana Pocka w Markuszowie

  Zarządzenie 14/2020

  Dyrektora Szkoły Podstawowej. Im. Jana Pocka w Markuszowie z dnia 29.10.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30.10.2020r.
   

  Na podstawie art. 30a, 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz pozytywnej opinii PSSE w Puławach dotyczącej zawieszenia zajęć po akceptacji Organu Prowadzącego zarządza się, co następuje:

  Ustalam realizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla klas I-III Szkoły Podstawowej:  Informacja o nauczaniu zdalnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie


  I. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas I-III w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Wszyscy nauczyciele będą realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając w szczególności:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
  • stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

  II. Monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie zgodny ze Statutem Szkoły.

  III. Realizacja zajęć
  Platforma MS Teams - zajęcia realizowane będą przez 45 minut z podziałem:
  • 30 minut - spotkanie online z zespołem klasowym,
  • 15 minut - uczniowie będą realizować pod kierunkiem nauczyciela zadania indywidualnie, w tym czasie mogą również odbywać się indywidualne konsultacje.

  IV. Sposób dokumentowania realizacji zadań
  • W e-dzienniku będą akceptowane kolejne lekcje w danym dniu wybierając temat z rozkładu materiału. Ze względu na nauczanie zdalne nauczyciel może dokonać w rozkładzie niezbędnych modyfikacji.
  • W zakładce zadania domowe będą zamieszczane zadania dla uczniów.
  • Frekwencja – nauczyciel będzie sprawdzał obecność podczas każdego spotkania online.

  V. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć
  Nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.

  VI. Możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia
  Każdy nauczyciel zapewni uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji poprzez:
  • platformę MS Teams,
  • e-dziennik.


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.10.2020r.

 • opinia sanepidu

 • ostatnio dodane fotki

  ostatnio dodane fotki

  - projekt "Polski ZŁOTY ma 100 lat!"

 • opłaty za posiłki w roku szkolnym 2020/2021

     W tym roku szkolnym prosimy o dokonywanie wpłat za wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc obiadowy.
  Prosimy o niezaokrąglanie kwot do liczb całkowitych. Jeżeli należność za dany miesiąc wynosi np. 61,50 zł prosimy dokonać przelewu na kwotę 61,50 zł a nie 62 zł.
  cena obiadu – 3,50 zł
  cena śniadania – 2 zł

  Wpłata za obiady i śniadania - nr konta:
  Szkoła Podstawowa w Markuszowie
  03 8732 0000 0000 3740 2000 0002
  W tytule przelewu prosimy dopisać: za kogo, która klasa i rodzaj posiłku.

  Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać najpóźniej w danym dniu do godziny 8.30 w sekretariacie szkoły.
  Kwota za dni nieobecne (zgłoszone) odliczona zostanie w kolejnym miesiącu obiadowym. Niezgłoszenie nieobecności dziecka będzie skutkowało brakiem obniżenia opłaty w następnym miesiącu.
  Przed dokonaniem odpisu należy skonsultować się sekretarką Panią Anną Polak. Wszelkie informacje o wysokości opłat za posiłki udzielane są w sekretariacie szkoły.

  Rodzice, którzy nie dokonali wpłat w terminie zobowiązani są do jak najszybszego dokonania wpłaty zaległości wraz z odsetkami ustawowymi.

  deklaracja-posilki.PDF

 • szkolna kronika wydarzeń

  szkolna kronika wydarzeń

  wrzesień

  – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  – Narodowe Czytanie 2020 - "Balladyna" Juliusza Słowackiego

  – zakończenie zbiórki plastikowych nakrętek dla Michaliny

  – Dzień Chłopaka, wybór szkolnego dżentelmena

  październik

  zbiórka karmy dla zwierzaków ze schroniska

  audycja z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  – spotkanie z doradcą zawodowym

  Tydzień Kodowania

  – śp. Barbara Markowicz - długoletni nauczyciel bibliotekarz (+22.10.2020)

  śp. Maria Dąbrowska - długoletni nauczyciel biologii, chemii, świetlicy (+29.10.2020)

  konkursy przedmiotowe

  – projekt "Polski ZŁOTY ma 100 lat!"

  nauczanie zdalne

  listopad

  – montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów kl. VIb z okazji Święta Niepodległości

  – udział w akcji "Szkoła do hymnu"

 • Niepodległa - 11 XI

  Niepodległa - 11 XI

  OJCZYZNO nasza!
  Byłaś rozdarta, niewolnica,
  rozszarpana na strzępy,
  w okowach ciemiężona.
  Wymazana z map świata,
  pod batogiem bezbronna,
  rzucona na kolana
  jak pod krzyżem Madonna.
  Walczył brat przeciw bratu,
  ojciec przeciw synowi,
  za Twoją niepodległość
  umrzeć byli gotowi.
  Pod rządami zaborców,
  podeptać się nie dali,
  choć zgiąć kark trzeba było,
  tożsamość zachowali.
  Morze krwi, rzędy krzyży,
  katorga, mord, więzienia
  prowadziły przez lata
  do Twego wyzwolenia.

  autor nieznany

   

  Mówię o Tobie dobrze - posłuchaj, zaśpiewaj

  Mówię o Tobie z dumą,
  myślę o Tobie z troską,
  jesteś drogim skarbem
  moją kochaną Polską.
  Mówię o Tobie dobrze,
  śpiewam o Tobie głośno,
  myślę zawsze pięknie
  moja najdroższa Polsko.
  Kochana Polsko.

  Mówię o Tobie czule,
  prawdę o Tobie głoszę,
  w sercu moim zawsze
  cząstkę Ojczyzny noszę.
  Myślę o Tobie ciepło,
  w ciszy się modlę z troską,
  jesteś moim domem,
  zawsze mi bliską Polską.
  Kochana Polsko.

  Wywalczona
  Okupiona krwią
  Bliska mojemu sercu
  Zadana mi na zawsze
  Umiłowana
  Piękna
  Szlachetna
  Polska

 • uważni rodzice tego nie przegapią

  uważni rodzice tego nie przegapią

  Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

  ważne informacje o kampanii

 • Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!

  Na stronie Fundacji Dajemy dzieciom siłę znajdziesz wiele informacji związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

  NIGDY nie wiesz, kto jest po drugiej stronie!

  www.sieciaki.pl

  film - nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież

   

 • bezpieczeństwo w internecie

  bezpieczeństwo w internecie

  Zasady bezpieczeństwa
  1. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, że ma 12 lat, ale może mieć 30!
  2. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez internet!
  3. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.
  4. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.
  5. Wymyśl sobie jakiś nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku, np. karolina2008 czy kamil13. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego!
  6. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać.
  7. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów (netykieta).
  8. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach nie związanych z komputerami i internetem.

  źródło http://www.dzieckowsieci.pl/

 • wskazówki i rady

  wskazówki i rady

  Wszelkie uwagi dotyczące strony prosimy przedstawiać e-mailem:

  sp.markuszow(wpisz @)op.pl

  administrator strony: Maria Zgodzińska

 • http://spmarkuszow.edupage.org/ms15440984.txt‎

  ms15440984.txt​​​​​​​

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie
  ul. Lubelska 80
  24 - 173 Markuszów
  woj. lubelskie
 • tel. (81) 88-18-006

Galeria zdjęć