„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

w Szkole Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie

 

Postanowienia ogólne:

 • Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 • Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 • Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i założenia:

 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych
 • ukazywanie sensu pomagania innym
 • rozbudzanie empatii
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • aktywne włączenie się w akcje charytatywne
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży
 • nauka samorządności

 

Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5. Mówić otwarcie - pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.

7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

Formy realizacji zamierzonych celów:

 

miesiąc

działanie

cały rok szkolny

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

„Czytelniczy piątek” w klasach młodszych.

Opieka nad grobem żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

Klikamy – pomagamy.

„Pogotowie lekcyjne” na świetlicy.

Zbiórka plastikowych nakrętek.

Zbiórka zużytych baterii.

Zbiórka znaczków i telefonów na rzecz misji.

wrzesień

Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami:
- Zapoznanie z zasadami działania wolontariatu.
- Opracowanie planu pracy wolontariatu.

październik

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Lublinie. Wyjazd do schroniska.

listopad

„Szkoło Pomóż i Ty” - sprzedaż cegiełek (pomocy naukowych).

 

Dzień Pluszowego Misia.

grudzień

Obchody Dnia Wolontariusza (5 grudnia).

Udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Udział w akcji „Góra Grosza”.

Kiermasz kartek świątecznych.

Kolędowanie misyjne.

styczeń

Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Szkolna zabawa choinkowa.

luty

„Marzycielska poczta” - pisanie listów do chorych dzieci.

marzec

„Z półki na półkę” - giełda wymiany książek.

kwiecień

Kiermasz zdrowej żywności.

maj

Dzień bez przemocy.

„Ratujemy i uczymy ratować” - zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

czerwiec

Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

Udział w akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc”.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie
  ul. Lubelska 80
  24 - 173 Markuszów
  woj. lubelskie
 • tel. (81) 88-18-006

Galeria zdjęć